Hap en Tap logo zonder streep

Cuba libre met ganzenleverpastei en sinaassorbet